Dla Firmy

 Outsourcing

Outsourcing informatyczny jest to usługa polegająca na wydelegowaniu zakresu zadań związanych z obsługą systemu informatycznego w przedsiębiorstwie do zewnętrznej, wyspecjalizowanej firmy IT. Zakres ten może dotyczyć zarówno pełnej obsługi jak również tylko wyranych przedmiotów i procesów. Takie podejście do problemu obsługi informatycznej daje następujące korzyści:
  umożliwia obniżenie i zaplanowanie kosztów związanych z działem IT w dłuższym okresie czasu
  zwiększa wydajność i niezawodność działania systemu informatycznego
  pozwala na skupienie się na podstawowej działalności przedsiębiorstwa
Dzięki wykorzystaniu nowych technologii oraz wypracowanej metodologii świadczenia pomocy technicznej wspieramy naszych Klientów w efektywnej działalności w następujących obszarach:
  Bieżąca obsługa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sieci teleinformatycznych, w celu utrzymania systemów w stałej gotowości do pracy.
  Nadzór w zakresie:
  • stałej obserwacji pracy systemu informatycznego i teleinformatycznego w celu zapobiegania awariom i ich sprawnego usuwania
  • dostawy sprzętu i oprogramowania zapewniający ciągły rozwój systemów informatycznych
  • zabezpieczenia danych zawartych w systemach komputerowych klienta przed ich utratą i dostępem osób nieuprawnionych
  • optymalizację pracy systemów informatycznych Klienta
 • Wsparcie techniczne w zakresie:
  • użytkowania sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji biurowych
  • udzielania użytkownikom konsultacji i prowadzenia szkoleń
 • Usługi doradcze, polegające na:
  • przygotowaniu planu modernizacji systemów informatycznych
  • przygotowaniu opinii technicznych
  • wykonywaniu audytów i inwentaryzacji oprogramowania
 Design by: Pixel-Design Copyright © 2007-2012 MMnet s.c.